Účetnictví a daňová evidence

Vedení účetnictví

Plně přebíráme klientovu účetní, mzdovou a daňovou agendu se všemi vyplývajícími povinnostmi.

V rámci vedení účetnictví pro firmy (dříve podvojné účetnictví), zajišťujeme kompletní účetní, daňovou i mzdovou agendu:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • sestavení účetní závěrky a uzávěrky, včetně výkazů zisků a ztrát, rozvahy a přílohy k roční účetní závěrce
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • přehled drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

Vy se zabýváte podnikáním, my Vaším účetnictvím.

 

Daňová evidence

Svěřte svou daňovou evidenci profesionálům. Postaráme se o Vaší účetní a mzdovou agendu
se všemi povinnostmi, které z toho vyplývají:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování směrnic
 • zastupování na úřadech

Pro koho je daňová evidence?

Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nevedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a své výdaje neprokazují paušálně procentem z příjmů.